Erkenning

Als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. Dat kan al voordat je kind geboren is. Dit heet ‘erkenning ongeboren vrucht’.

 

Door erkenning krijgt de erkenner (man/vrouw) niet het gezag over het kind. Als u dat wel wilt, moet u dat apart regelen. Meer informatie vind je op de website van de gemeente Den Haag.