Klachtenregeling en privacybeleid

Ik probeer mijn zorg zo veel mogelijk op jouw persoonlijke behoefte af te stemmen maar het kan zijn dat je toch niet (helemaal) tevreden bent. Heb je vragen, opmerkingen, twijfels of zaken die je graag anders had gezien vertel mij dit, zo kan ik mijn zorg kritisch bekijken en verbeteren.

Klachtenregeling

Ik neem je vraag, opmerking of klacht zeer serieus en maken daarom graag tijd voor een persoonlijk gesprek.
Vind je het lastig om mij persoonlijk te benaderen, dan mag je ook een mailtje sturen zodat ik er op terug kan komen.

Kom je er met mij niet uit of wil je hulp bij het indienen van een klacht neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ via www.klachtverloskunde.nl

In het geval een klacht geen uitkomst biedt, kan een geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie Verloskunde. Voor meer informatie kijk op www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Privacybeleid

Ik informeer je graag over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens en medische gegevens sla ik digitaal op. Dit doe ik om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doe ik volgens mijn privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door jouw zorg door mijn praktijk te laten uitvoeren. Zo ga ik met jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw persoongegevens sla ik op en gebruik ik zodat ik goede zorg aan jou kan verlenen.
 • Jouw gegevens geef ik alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vraag ik die vooraf aan je.
 • Jouw gegevens verwerk ik op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Stuur mij dan een schriftelijk verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die ik van je heb opgeslagen niet correct zijn, mag je mij schriftelijk vragen om jouw gegevens aan te passen.
 • Je kunt mij vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als ik dit doe kan ik (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom sla ik jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt jouw toestemming tot mijn verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Ik kan dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Ik sla jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij mij bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk.
 • Je krijgt bericht van mij als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw gegevens verwerk ik niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Ik houd mij aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die ik via derden ontvang.