Ik sta voor

  • Het bewaken en bevorderen van het natuurlijke proces van zwanger zijn en de geboorte van een kind.
  • Veiligheid voor moeder en kind staat hierbij centraal.
  • Persoonlijke begeleiding : Goede geboortezorg is zorg die past bij jouw situatie, vragen, wensen en keuzes. Je krijgt ook 1 op 1 begeleiding.
  • Laagdrempeligheid: ik ben je eerste aanspreekpunt en ik ben altijd bereikbaar.

Missie

Vanaf het moment dat je zwanger wilt worden tot je baby 6 weken is, werk ik om je goede zorg te geven. Ik begeleid je vóór, tijdens en na de zwangerschap. Ik adviseer en ondersteun je tijdens deze belangrijke periode. Ik doe medische controles en signaleer tijdig de symptomen van medische risico’s. Dan overleg ik met de gynaecoloog. Goede begeleiding en zorg is afgestemd op jouw wensen en keuzes. Deze keuzes maak je zelf.

Samen beslissen

Je hebt zelf ook een belangrijke stem in de zorg die je krijgt. Ik geef je volledige en begrijpelijke informatie om de keuzes te maken die het best bij je passen. Ook kun je mij vragen om jou mee te helpen in het samen beslissen. Alles gebeurt met betrokkenheid, toestemming en keuzevrijheid van jou. Zo krijg je zorg die past bij jouw situatie, vragen en wensen. Als verloskundige heb ik met gynaecologen, kraamverzorgenden, Jeugdgezondheidszorg en andere zorgverleners afspraken gemaakt over goede onderlinge samenwerking.

Uitgebreid netwerk

Ons doel is om samen een goede begeleiding en zorg voor jou en je baby te regelen en een voorspoedige zwangerschap. Ik zorg voor de afstemming met andere zorgverleners. Na zoveel jaren werkzaam te zijn in Den Haag heb ik een uitgebreid netwerk met veel andere zorgverleners opgebouwd. Ik neem ook deel aan het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) van het HMC Bronovo ziekenhuis en van het Haga Juliana Geboortecentrum.

Studenten

Verloskundigenpraktijk Viva is een opleidingspraktijk en draagt bij aan de opleiding van toekomstige collega’s verloskundigen. De studenten volgen mij tijdens mijn werkzaamheden. De eerstejaars studenten kijken vooral. De tweedejaars en derdejaars studenten voeren meer handelingen uit. In het vierde jaar zijn studenten al heel zelfstandig. Ik ben altijd aanwezig en eindverantwoordelijk. Als je er bezwaar tegen hebt dat een student aanwezig is of je begeleidt, moet je zeker kenbaar maken. Er wordt altijd rekening gehouden met jullie wensen.